Skip to main content

ถอดพัดลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดพัดลม

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดพัดลม
  1. หยิบและจับจุดสัมผัสสีน้ำเงินด้านบนของโมดูลพัดลม
  2. ยกโมดูลพัดลมออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การถอดพัดลม
   Removing a fan
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งพัดลม

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง