Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP
  1. คลายสกรูยึด
  2. จับที่จับและเลื่อนอะแดปเตอร์ออก
รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP
Removing the OCP Ethernet adapter

หลังจากดำเนินการเสร็จ

  1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหรือแผงครอบ ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

  2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง