Skip to main content

ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากตัวยก PCIe ด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดตัวยก PCIe ดู ถอดตัวยก PCIe
 2. ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม
  1. ถอดสายพอร์ตอนุกรมออกจากคลิปยึดสาย
  2. เปิดสลักยึดบนตัวยก PCIe
  3. คลายสกรูที่ยึดโมดูลพอร์ตอนุกรมกับตัวยก PCIe ออก
  4. ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากตัวยก PCIe
   รูปที่ 1. การถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม
   Removing the serial port module
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งโมดูลพอร์ตอนุกรม

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง