Skip to main content

ถอดตัวครอบพัดลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดตัวครอบพัดลม

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดตัวครอบพัดลม
  1. หมุนสลักปลดล็อคบนตัวครอบพัดลมขึ้นเพื่อปลดออกจากตัวเครื่อง
  2. จับบริเวณที่จับ แล้วยกฝาครอบพัดลมออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การถอดตัวครอบพัดลม
   Removing the fan cage
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลม

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง