Skip to main content

ติดตั้งพัดลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งพัดลม

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนพัดลมที่มีข้อบกพร่องเป็นพัดลมประเภทเดียวกัน
  • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวครอบพัดลมในตัวเครื่องแล้ว ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลม
  2. จัดแนวพัดลมให้ตรงกับช่องพัดลมในตัวครอบพัดลม แล้วใส่พัดลมเข้าไปในตัวครอบพัดลมและกดจนกว่าจะเข้าที่พอดี
    รูปที่ 1. การติดตั้งพัดลม
    Fan installation

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube