Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลมของแผงระบบ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแผ่นกั้นลมของแผงระบบ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

จัดแนวแผ่นกั้นลมของแผงระบบให้ตรงกับช่องนำร่องทั้งสองคู่ที่ด้านข้าง และวางลงในเซิร์ฟเวอร์
ข้อควรสนใจ
ต้องมีการใช้งานแผ่นกั้นลม เพื่อให้อากาศหมุนเวียนและสร้างระบบระบายความร้อนที่เหมาะสม ต้องแน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกั้นลมสำหรับการกำหนดค่าระบบอย่างเหมาะสมก่อนเปิดทำงาน
รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลมของแผงระบบ

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)