Skip to main content

ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในราง

เกี่ยวกับงานนี้

S036
18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)
ข้อควรระวัง
ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก
R006
No weight on shelf
ข้อควรระวัง
ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็ค เว้นแต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็คนั้นมีไว้สำหรับใช้เป็นชั้นวางเท่านั้น
S037
mechanical lift required
ข้อควรระวัง
น้ำหนักของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้มากกว่า 55 กก. (121.2 ปอนด์) ต้องมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษ อุปกรณ์ยก หรือทั้งสองกรณีเพื่อที่จะยกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัย
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์
 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
 1. ยกเซิร์ฟเวอร์และวางบนโต๊ะ มีสองตัวเลือกการยกดังนี้:


  สำหรับการยกด้วยคนสองคน ให้ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ออกก่อน:

  • ชุดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด
  • ไดรฟ์จัดเก็บทั้งหมด
  หรือยกเซิร์ฟเวอร์ด้วยคนสามคนหรืออุปกรณ์ยก  ข้อควรระวัง
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนสองคนที่ยกเซิร์ฟเวอร์วางมือตามภาพ
 2. ถอดรางด้านในออกจากรางชุดกลาง


  • ดึงรางด้านในออกจนสุด
  • ยกสลักล็อคขึ้น แล้วดึงรางด้านในเพื่อปลดออกจากรางชุดกลาง
  ข้อควรสนใจ
  มีสลักล็อคบนรางทั้งหมดสองคู่ ยกสลักคู่ที่สองขึ้นเพื่อเลื่อนรางด้านในออกต่อ
  • ถอดรางด้านในออก
 3. จัดตำแหน่งช่องเสียบบนรางด้านในให้ตรงกับหมุดรูปตัว T ที่ด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเลื่อนรางด้านในไปข้างหน้าจนกระทั่งหมุดรูปตัว T ล็อคเข้าที่กับรางด้านใน
 4. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้บนรางอีกข้าง
 5. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค


  • จัดแนวปลายทั้งสองด้านของรางด้านในให้ตรงกับช่องในรางชุดกลาง และตรวจดูให้แน่ใจว่ารางทั้งสองอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันอย่างถูกต้อง จากนั้น เลื่อนเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คอย่างระมัดระวังจนกว่ารางจะเข้าที่
  • ยกสลักล็อคขึ้นเพื่อเลื่อนเซิร์ฟเวอร์เข้าที่
  ข้อควรสนใจ
  1. มีสลักล็อคบนรางทั้งหมดสองคู่

  2. เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกไปจนสุดและกลับเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่ารางทำงานได้อย่างราบรื่น

 6. ติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดที่ถอดออกก่อนหน้านี้กลับเข้าที่
 7. (เสริม) ยึดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค
  ข้อควรสนใจ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูให้แน่นเมื่อจัดส่งบนแร็ค
  ด้านหลัง

  หมายเหตุ
  ใช้ไขควงหัวแบน หัวหกเหลี่ยม หรือไขควงแฉกสำหรับขั้นตอนต่อไปนี้
  • ใส่และขันสกรู M6 เข้ากับรูระหว่างสองหมุดยึดทั้งสองด้าน
  ด้านหน้า

  • เปิดสลักปลดล็อคแร็คและขันสกรูยึดตามเข็มนาฬิกาด้วยไขควงแฉก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์