Skip to main content

รายการอะไหล่

ระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้รายการอะไหล่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  2. คลิก Parts

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 1. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์
Server components
อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
  • T1: บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า (CRU) ระดับ 1 การเปลี่ยน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

  • T2: บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า (CRU) ระดับ 2 คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • F: ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU) ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • C: ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ตารางที่ 1. รายการอะไหล่
ดัชนีรายละเอียดรุ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  2. คลิก Parts

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

1ฝาครอบด้านหน้าด้านบนT1
2ฝาครอบด้านบนด้านหลังT1
3แผ่นกั้นลม (ด้านหน้า)T1
4แผ่นกั้นลม (ด้านหลัง, PHM มาตรฐาน 2U)T1
5แผ่นกั้นลม (ด้านหลัง, PHM มาตรฐาน 1U)T1
6แผ่นกั้นลม (ด้านหลัง, PHM ประสิทธิภาพสูง 2U )T1
7ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง 2U และตัวนำโปรเซสเซอร์F
8ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 2U และตัวนำโปรเซสเซอร์F
9ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 1U และตัวนำโปรเซสเซอร์F
10โปรเซสเซอร์F
11อุปกรณ์จัดเก็บสายT2
12แผง I/O ระบบF
13โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoTF
14อะแดปเตอร์ NIC การจัดการT1
15โมดูล OCPT1
16แผงครอบโมดูล OCPC
17โครงยึดแหล่งจ่ายไฟ (CRPS)T1
18ฝาตัวครอบตัวยก PCIeC
19ชุดแหล่งจ่ายไฟT1
20ผนังด้านหลังF
21ตัวขยายตัวยก PCIeT2
22ตัวครอบตัวยก PCIeT2
23อะแดปเตอร์ PCIeT1
24ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.T2
25แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.T1
26แผงครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.C
27ไดรฟ์ขนาด 7 มม.T1
28การ์ดตัวยก PCIeT2
29ตัวยึด PCIeT1
30ชุดรางเลื่อนT2
31แผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (8 ช่อง)C
32แผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (1 ช่อง)C
33ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วT1
34ไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้วT1
35ฝานิรภัยT1
36ชุดชิ้นส่วนเชิงกล (คีย์แหล่งจ่ายไฟและสกรู)T1
37คีย์แหล่งจ่ายไฟ (CFFv4)T1
38ตัวเครื่องF
39ชุดป้าย (สายตัวยก PCIe)T1
40ไดรฟ์ M.2T1
41แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2T1
42ส่วนยึดไดรฟ์ M.2T1
43โมดูลหน่วยความจำT1/F*
44แผงโปรเซสเซอร์F
45โมดูลพลังงานแบบแฟลชT1
46การ์ด MicroSDF
47แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)C
48สายT1
49แผงจ่ายไฟT2
50สวิตช์ป้องกันการบุกรุกT1
51หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอกT1
52ตัวครอบพัดลมT1
53พัดลมT1
54ป้ายบริการระบบT1
หมายเหตุ
* สำหรับโมดูลหน่วยความจำในช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 1-32 เมื่อมีการติดตั้ง PHM ประสิทธิภาพสูง 2U