Skip to main content

ถอดถาดขยาย PCIe 4U

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดถาดขยาย PCIe 4U

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้:ขั้นตอน
 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดตัวยก PCIe และแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U และ ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง)
  3. ถอดสายต่อไปนี้
   1. ถอดสายไฟตัวยก PCIe 4U ทั้งสองเส้นออกจากแบ็คเพลนพลังงาน
    รูปที่ 1. การถอดสายไฟตัวยก PCIe 4U

    ตารางที่ 1. สายไฟตัวยก PCIe 4U
    ความยาวจากไปยัง
    1 230 มม. (สั้นกว่า)ตัวครอบตัวยก PCIe 2ขั้วต่อไฟฟ้าด้านบน
    2 320 มม. (ยาวกว่า)ตัวครอบตัวยก PCIe 1ขั้วต่อไฟฟ้าด้านล่าง
   2. หากมี ให้ถอดสายไดรฟ์ M.2 หรือขนาด 7มม. ออกจากแผงระบบ
   3. หากเป็นไปได้ ให้ถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมด
    รูปที่ 2. การถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลช

 2. ยกถาดขยาย PCIe 4U ขึ้นเพื่อถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การถอดถอดขยาย PCIe 4U

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง