Skip to main content

สวิตช์ จัมเปอร์ และปุ่ม

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของสวิตช์ จัมเปอร์ และปุ่มบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ
หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อคสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
รูปที่ 1. สวิตช์ จัมเปอร์ และปุ่ม

ปุ่ม NMI

ตารางที่ 1. ปุ่ม NMI
ชื่อปุ่มฟังก์ชัน
ปุ่ม Force NMIปุ่มนี้อยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูงที่โปรเซสเซอร์ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม คุณยังสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อบังคับการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำบนหน้าจอสีน้ำเงิน (ใช้ปุ่มนี้เมื่อคุณได้รับคำแนะนำจากบริการสนับสนุนของ Lenovo ให้ดำเนินการเช่นนั้น)

ปุ่ม Lightpath

ตารางที่ 2. ปุ่ม Lightpath
ชื่อปุ่มฟังก์ชัน
ปุ่ม Lightpathกดปุ่มนี้เพื่อเปิดไฟ LED บนแผงระบบ เมื่อถอดแหล่งพลังงานออกจากเซิร์ฟเวอร์แล้ว

SW4

ดูตารางต่อไปนี้สำหรับการทำงานของบล็อกสวิตช์ SW4

ตารางที่ 3. รายละเอียดบล็อคสวิตช์ SW4 ของแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นปิดเปิด
1, 16ปิดปิดใช้งานสถานะตามจริงของ Host TPMเปิดใช้งานสถานะตามจริงของ Host TPM
2, 15ปิดปิดใช้งานฟังก์ชัน PASSWORD_OVERRIDEเปิดใช้งานฟังก์ชัน PASSWORD_OVERRIDE
3, 14ปิดข้อความพอร์ตอนุกรมจาก uEFIข้อความพอร์ตอนุกรมจาก Lenovo XClarity Controller
4, 13ปิดปิดใช้งานสถานะตามจริงของ XCC TPMเปิดใช้งานสถานะตามจริงของ XCC TPM
5, 12ปิดปิดใช้งานการจัดการโหมดการกู้คืน Managing EngineManaging Engine ตั้งค่าเป็นโหมดการกู้คืน
6, 11ปิดปิดใช้งานแทนที่การรักษาความปลอดภัยของ Managing Engineเปิดใช้งานแทนที่การรักษาความปลอดภัยของ Managing Engine
7, 10ปิดสงวนไว้
8, 9ปิด รีเซ็ต Real-Time Clock
สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ตรวจสอบข้อมูลใน เพจข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย, คู่มือการติดตั้ง, การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต และ ปิดเซิร์ฟเวอร์
  2. บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้