Skip to main content

รายการอะไหล่

ระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้รายการอะไหล่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  2. คลิก Parts

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 1. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์
Server components
อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
  • T1: บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า (CRU) ระดับ 1 การเปลี่ยน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

  • T2: บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า (CRU) ระดับ 2 คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • F: ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU) ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • C: ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ตารางที่ 1. รายการอะไหล่
รายละเอียดประเภทรายละเอียดประเภท
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  2. คลิก Parts

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

1 ฝาครอบด้านบนส่วนหน้าT130 ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง 2U และตัวนำโปรเซสเซอร์F
2 ฝาครอบด้านบนส่วนหลังT131 ที่จับสำหรับยกT1
3 แผงครอบชุดแหล่งจ่ายไฟC32 แผ่นกั้นลม (ด้านหลัง, PHM มาตรฐาน 3U)T2
4 ชุดแหล่งจ่ายไฟT133 ไดรฟ์ M.2T1
5 โครงยึดแหล่งจ่ายไฟ (CRPS)T134 อะแดปเตอร์บูต M.2T1
6 แผงจ่ายไฟT235 ตัวยึดไดรฟ์ M.2T1
7 ตัวครอบตัวยก PCIeT236 แผ่นกั้นลม (ด้านหลัง, PHM ประสิทธิภาพสูง 2U)T2
8 ตัวยึดสายตัวยก PCIeT137 แบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วT1
9 การ์ดตัวยก PCIeT238 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (1 ช่อง)C
10 อะแดปเตอร์ PCIeT139 ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วT1
11 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.T140 โมดูลพลังงานแบบแฟลชT1
12 แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.T141 แผ่นกั้นลม (ด้านหน้า)T1
13 ตัวขยายตัวยก PCIeT242 ตัวครอบพัดลมT1
14 ฝาตัวครอบตัวยก PCIeC43 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (8 ช่อง)C
15 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.C44 โมดูลพัดลมT1
16 ไดรฟ์ขนาด 7 มม.T145 หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอกT1
17 โมดูล OCPT146 ชุดชิ้นส่วนเชิงกล (คีย์แหล่งจ่ายไฟ แผงครอบพอร์ตอนุกรม และสกรู)T1
18 แผงครอบช่องเสียบ OCPC47 คีย์แหล่งจ่ายไฟ (CFFv4)T1
19 ครอสบาร์T148 สวิตช์ป้องกันการบุกรุกT1
20 ตัวเครื่องF49 ตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์T2
21 ชุดรางเลื่อนT250 อุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลT2
22 แผง I/O ระบบF51 ยางดูดC
23 โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoTF52 บริดจ์ลิงก์อะแดปเตอร์ GPUT1
24 โปรเซสเซอร์F53 อะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดT1
25 การ์ด MicroSDF54 ชุดป้าย (สายตัวยก PCIe)T1
26 โมดูลหน่วยความจำT1/F*55 สายT1
27 แผงโปรเซสเซอร์F56 ป้ายบริการระบบT1
28 แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)C57 อะแดปเตอร์ NIC การจัดการT1
29 ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 3U และตัวนำโปรเซสเซอร์F  
หมายเหตุ
* สำหรับโมดูลหน่วยความจำในช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 1-32 เมื่อมีการติดตั้ง PHM ประสิทธิภาพสูง 2U