Skip to main content

การเดินสายชุดแหล่งจ่ายไฟ

อ่านส่วนนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินสายชุดแหล่งจ่ายไฟ

รูปที่ 1. การเดินสายชุดแหล่งจ่ายไฟ
Cable routing for the power supply unit
ตารางที่ 1. การเดินสายชุดแหล่งจ่ายไฟ
จากไปยัง
1 Micro-fit ต่อไปยังสายไฟแยกรูปตัว Y 1X15P และ 1X4P (ขั้วต่อ SATA แบบ 4 พินหรือ 8 พินสำหรับกำลังไฟโปรเซสเซอร์)ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์
หมายเหตุ
หมุด 2x2 ที่ทำเครื่องหมายด้วยสีเทามีไว้สำหรับ PSU ขนาด 300W
2 Micro-fit ต่อไปยังสายไฟแยกรูปตัว Y 1X15P และ 1X4P (ขั้วต่อ 15 พินสำหรับกำลังไฟระบบ)ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ
หมายเหตุ
1 และ 2 เป็นชิ้นส่วนของสายแยกรูปตัว Y

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม คู่มือการเดินสาย ใน การเดินสายภายใน

สำหรับตำแหน่งขั้วต่อบนแผงระบบ ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ