Skip to main content

ถอดฝาหน้า

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดฝาหน้า

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ในการถอดฝาหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ปลดแท็บพลาสติกสามแท็บทางด้านซ้าย แล้วหมุนฝาหน้าตามภาพเพื่อถอดฝาหน้าออกจากตัวเครื่อง
รูปที่ 1. การถอดฝาหน้า
Removing the front bezel