Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25- นิ้ว

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือไดรฟ์เทป

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S006
Laser hazard
ข้อควรระวัง
เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ (เช่น CD-ROM, ไดรฟ์ DVD, อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง หรือตัวส่งสัญญาณ) โปรดตระหนักถึงเรื่องต่อไปนี้:
 • ห้ามถอดฝาครอบออก การถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์เลเซอร์ออกอาจเป็นผลให้เกิดการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตรายได้ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้
 • การใช้ปุ่มควบคุมหรือปรับแต่ง หรือดำเนินกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจก่อให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้
S007
Laser hazard
ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์นี้มีเลเซอร์ประเภท 1M ห้ามมองด้วยทัศนอุปกรณ์โดยตรง
S008
Laser hazard
อันตราย
danger
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์บางตัวมีไดโอดเลเซอร์ประเภท 3A หรือประเภท 3B ประกอบอยู่ กรุณาคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

การแผ่รังสีเลเซอร์เมื่อเปิดอยู่ ห้ามจ้องลำแสง ห้ามมองด้วยทัศนอุปกรณ์โดยตรง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลำแสง

ในการติดตั้งส่วนประกอบอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. ติดตั้งส่วนประกอบลงในอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ หากจำเป็น:

  ไดรฟ์แบบออปติคัลชนิดบาง

  1. จัดแนวรูสกรูบนส่วนยึดให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันบนไดรฟ์แบบออปติคัลชนิดบาง และยึดส่วนยึดให้แน่นด้วยสกรู 2 ตัว
   รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนยึดกับไดรฟ์แบบออปติคัลชนิดบาง
   Installing the retainer to the slim optical drive
  2. เลื่อนไดรฟ์แบบออปติคัลชนิดบางลงในช่องเสียบด้านหน้าของอะแดปเตอร์ไดรฟ์จนกว่าจะยึดเข้าที่
   รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลชนิดบางลงในอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์
   Installing the slim optical drive into the drive bay adapter

  ไดรฟ์แบบ Simple-swap

  1. บีบแถบปลดทางด้านหลังของส่วนประกอบไดรฟ์ตามภาพ แล้วหมุนสลักไปยังตำแหน่งเปิด
   รูปที่ 3. การเปิดสลักของส่วนประกอบอะแดปเตอร์
   Opening the latch of the adapter assembly
  2. ค่อยๆ ดึงส่วนยึดทั้งสองด้านออกจากกัน แล้วใส่ไดรฟ์ลงในส่วนยึดให้พอดี
  3. จัดแนวรูสี่รูบนไดรฟ์ให้ตรงกับพินที่สอดคล้องกันบนส่วนยึด และวางไดรฟ์ลงจนกว่าจะยึดเข้ากับส่วนยึด
   รูปที่ 4. การติดตั้งไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วลงในส่วนยึด
   Installing a 3.5-inch drive into the retainer
  4. เลื่อนส่วนประกอบไดรฟ์ลงในอะแดปเตอร์ไดรฟ์
   รูปที่ 5. การติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ลงในอะแดปเตอร์ไดรฟ์
   Installing the drive assembly into the drive adapter
  5. ปิดสลักอะแดปเตอร์ไดรฟ์
   รูปที่ 6. การปิดสลักอะแดปเตอร์ไดรฟ์
   Closing the drive adapter latch
 2. เลื่อนส่วนประกอบอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ลงในไดรฟ์ 3 จนกว่าจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 7. การติดตั้งส่วนประกอบอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์
  Installing the drive bay adapter assembly
 3. เชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณกับแผงระบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสายได้ที่ การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ 4