Skip to main content

ติดตั้งฝาครอบรางและสลัก

โปรดดูส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งฝาครอบรางและสลัก

หมายเหตุ
สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์ ขอบบนรางหรือแรงเสียดทานที่เกิดจากการติดตั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารเคลือบตัวเครื่องได้ การใส่ฝาครอบรางและสลักช่วยลดการขีดขวดเมื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค

ขั้นตอน

 1. ลอกพลาสติกออกและใส่ฝาครอบสลักด้านซ้ายกับสลักด้านหน้าของรางด้านซ้าย
  รูปที่ 1. การใส่ฝาครอบสลักด้านซ้าย
  Applying left latch cover
 2. ลอกพลาสติกออกและใส่ฝาครอบรางหนึ่งตัวลงบนพื้นผิวด้านล่างของรางด้านซ้าย
  รูปที่ 2. การใส่แถบฝาครอบรางด้านซ้าย
  Applying left rail cover strip
 3. ทำซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้านี้บนรางด้านขวา