Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด เมาส์ สวิตช์ KVM หรืออุปกรณ์ USB

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด เมาส์ สวิตช์ KVM หรืออุปกรณ์ USB

ปุ่มคีย์บอร์ดทุกปุ่มหรือบางปุ่มไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • สายของคีย์บอร์ดเสียบแน่นดีแล้ว

  • เซิร์ฟเวอร์และจอภาพเปิดอยู่

 2. หากคุณกำลังใช้งานคีย์บอร์ด USB ให้เรียกใช้ Setup Utility และสามารถทำงานโดยไม่มีคีย์บอร์ดได้

 3. หากคุณกำลังใช้งานคีย์บอร์ด USB และเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ถอดคีย์บอร์ดออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

 4. เปลี่ยนคีย์บอร์ด

เมาส์ไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • สายของเมาส์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แน่นดีแล้ว

  • มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเมาส์อย่างถูกต้อง

  • เซิร์ฟเวอร์และจอภาพเปิดอยู่

  • เปิดใช้งานตัวเลือกเมาส์แล้วใน Setup Utility

 2. หากคุณกำลังใช้งานเมาส์ USB และเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ถอดเมาส์ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

 3. เปลี่ยนเมาส์

ปัญหาเกี่ยวกับสวิตช์ KVM

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับสวิตช์ KVM

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ KVM เปิดอยู่อย่างถูกต้อง

 3. หากคีย์บอร์ดพ์ เมาส์ หรือจอภาพสามารถทำงานได้ตามปกติโดยใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ให้เปลี่ยนสวิตช์ KVM

อุปกรณ์ USB ไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • มีการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ USB ที่ถูกต้อง

  • ระบบปฏิบัติการรองรับอุปกรณ์ USB

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการกำหนดค่า USB ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องในการตั้งค่าระบบ

  รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ LXPM (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน “เริ่มต้นระบบ” ในเอกสาร LXPM ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager) จากนั้น คลิก System Settings > Devices and I/O Ports > USB Configuration

 3. หากคุณกำลังใช้งานฮับ USB ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง