Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะเชิงกล

สรุปข้อมูลจำเพาะเชิงกลของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ขนาด
เซิร์ฟเวอร์ 4U
 • ความสูง:

  • ไม่มีขาตั้ง: 448 มม. (17.64 นิ้ว)

  • มีขาตั้ง: 461.4 มม. (18.17 นิ้ว)

 • กว้าง:

  • ไม่มีขาตั้ง: 174.2 มม. (6.86 นิ้ว)

  • มีขาตั้ง: 247.4 มม. (9.74 นิ้ว)

 • ความลึก:

  • ไม่มีประตูนิรภัย: 710.8 มม. (27.98 นิ้ว)

  • มีประตูนิรภัย: 733.8 มม. (28.89 นิ้ว)

น้ำหนัก
 • โครงแบบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  • สูงสุด: 40.21 กก. (88.647 ปอนด์)

 • โครงแบบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
  • สูงสุด: 42.735 กก. (94.214 ปอนด์)