Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

สรุปข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

โปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์
เซิร์ฟเวอร์นี้รองรับโปรเซสเซอร์ซีรีส์ Intel® Xeon® แบบ Multi-core สูงสุดสองตัว พร้อม Integrated Memory Controller และ Ultra Path Interconnect (UPI)
 • ออกแบบสำหรับช่อง LGA 4677

 • ปรับขนาดได้สูงสุดถึง 32 แกนต่อช่องเสียบ

 • รองรับ 3 UPI ลิงก์ที่ความเร็ว 16 GTS

 • รองรับ TDP สูงสุด 250W

สำหรับรายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับ โปรดดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

หน่วยความจำ

หน่วยความจำ
สำคัญ

ดู กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการตั้งค่าหน่วยความจำ

 • ความจุ
  • ต่ำสุด: 16 GB
  • สูงสุด:
   • RDIMM: 2 TB

   • 3DS RDIMM: 4 TB

 • ประเภทของโมดูลหน่วยความจำ:
  • Double-data-rate 5 (TruDDR5) 4800 MT/s ที่ลงทะเบียน DIMM (RDIMM) หรือ 3DS RDIMM
 • ความจุ:
  • RDIMM: 16 GB, 32 GB และ 64 GB

  • 3DS RDIMM: 128 GB

 • ช่องเสียบ: ช่องเสียบ DIMM 32 ช่อง

สำหรับรายการโมดูลหน่วยความจำที่รองรับ โปรดดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

ไดรฟ์ M.2

ไดรฟ์ M.2
เซิร์ฟเวอร์รองรับไดรฟ์ M.2 SATA/NVMe ในฟอร์มแฟคเตอร์ไดรฟ์ต่อไปนี้สูงสุดสองตัว:
 • 42 มม. (2242)

 • 60 มม. (2260)

 • 80 มม. (2280)

 • 110 มม. (22110)

เซิร์ฟเวอร์รองรับความจุไดรฟ์ M.2 ต่อไปนี้:
 • 128 GB

 • 240 GB

 • 480 GB

 • 960 GB

หมายเหตุ
ไดรฟ์ M.2 ทั้งหมดที่จะติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นประเภทเดียวกันและมีความจุเดียวกัน

สำหรับรายชื่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ M.2 ที่รองรับ โปรดดูที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

การขยายที่จัดเก็บ

การขยายที่จัดเก็บ

เซิร์ฟเวอร์รองรับการกําหนดค่าที่จัดเก็บต่อไปนี้:

 • โครงแบบไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

  • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสามสิบสองตัว

  • ไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดยี่สิบสี่ตัว

  • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดยี่สิบสี่ตัว และไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดแปดตัว

 • โครงแบบไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

  • ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสิบหกตัว

  • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสิบสองตัว และไดรฟ์ NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว

 • ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอลหนึ่งช่องรองรับการกำหนดค่าแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

  • ดิสก์ไดรฟ์ออพติคอล (ODD) หนึ่งตัว

  • เทปไดรฟ์หนึ่งตัว (RDX หรือ LTO)

หมายเหตุ
 • ดู กฎทางเทคนิคสำหรับพัดลมระบบ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์แบบต่างๆ

 • เมื่อต้องติดตั้งเทปไดรฟ์ LTO ควรติดตั้ง HBA ตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:
  • ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe 12Gb HBA

  • ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA

สำหรับรายการอุปกรณ์ที่รองรับ โปรดดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

ช่องเสียบขยาย

ช่องเสียบขยาย
มีช่องเสียบขยาย PCIe เก้าช่อง:
 • ช่องเสียบ 1: PCIe Gen 5 x16, 75W, FH/FL
 • ช่องเสียบ 2: PCIe Gen 5 x8 (ปลายเปิด), 75W, FH/FL
 • ช่องเสียบ 3: PCIe Gen 5 x16, 75W, FH/FL
 • ช่องเสียบ 4: PCIe Gen 5 x8 (ปลายเปิด), 75W, FH/FL
 • ช่องเสียบ 5: PCIe Gen 5 x16, 75W, FH/FL
 • ช่องเสียบ 6: PCIe Gen 4 x8 (ปลายเปิด), 75W, FH/FL
 • ช่องเสียบ 7: PCIe Gen 4 x16, 75W, FH/FL
 • ช่องเสียบ 8: PCIe Gen 4 x8 (ปลายเปิด), 75W, FH/FL
 • ช่องเสียบ 9: PCIe Gen 4 x8 (ปลายเปิด), 75W, FH/HL
หมายเหตุ
 • ช่องเสียบ 2, 4, 6, 8 และ 9 ใน ThinkSystem ST650 V3 คือการออกแบบแบบปลายเปิด ซึ่งหมายความว่าช่องเสียบเหล่านี้สามารถรับอะแดปเตอร์ที่มีขั้วต่อ Edge ที่ยาวกว่าความยาวตามจริงของขั้วต่อช่องเสียบได้ ตัวอย่างเช่น หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ x16 ในช่องเสียบ x8 2 ของเซิร์ฟเวอร์ ขั้วต่อ Edge ครึ่งหนึ่งจะไม่เชื่อมต่อกับช่องเสียบนั้น อะแดปเตอร์จะยังคงทำงานได้ แต่ประสิทธิภาพการคํานวณก็จะได้รับผลกระทบด้วย

 • ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ HL PCIe สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกฎทางเทคนิคของช่องเสียบ PCIe

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับ โปรดดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)

หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)
เซิร์ฟเวอร์รองรับการกําหนดค่า GPU ต่อไปนี้:
 • มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว:

  • PCIe x16, DW/FH/FL, อะแดปเตอร์ GPU แบบแอคทีฟสูงสุดสองตัว

  • PCIe x8, SG/HH/HL, อะแดปเตอร์ GPU แบบแพสซีฟสูงสุดสองตัว

 • มีโปรเซสเตอร์ติดตั้งสองตัว:

  • PCIe x16, กว้างสองเท่า, FH/FL, GPU แบบแอคทีฟสูงสุดสี่ตัว

  • PCIe x8, กว้างเดี่ยว, HH/HL, GPU แบบพาสซีพสูงสุดแปดตัว

หมายเหตุ

ฟังก์ชันในตัวและขั้วต่อ I/O

ฟังก์ชันในตัวและขั้วต่อ I/O
 • Lenovo XClarity Controller (XCC) ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมโปรเซสเซอร์บริการ, ฟังก์ชันการตรวจสอบ, ตัวควบคุมวิดีโอ, และคีย์บอร์ด, วิดีโอ, เมาส์ระยะไกล และประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ระยะไกล
 • แผงด้านหน้า

  • ขั้วต่อ USB 2.0 หนึ่งขั้วพร้อมการจัดการ Lenovo XClarity Controller 2

  • ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) หนึ่งขั้ว

 • แผงด้านหลัง

  • ขั้วต่อหูโทรศัพท์การวินิจฉัย LCD ภายนอกหนึ่งขั้ว

  • ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) สี่ตัว

  • ขั้วต่อ 10GbE สองตัว

  • ขั้วต่อ VGA หนึ่งตัว

  • ช่องเสียบโมดูลพอร์ตอนุกรมหนึ่งช่อง

  • ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller 2 (ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต RJ-45) หนึ่งขั้ว

เครือข่าย

เครือข่าย
 • ขั้วต่อ 10GbE สองตัว
 • ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller 2 (ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต RJ-45) หนึ่งขั้ว

ปุ่มด้านหลัง

ปุ่มด้านหลัง
ปุ่ม NMI

ตัวควบคุมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ตัวควบคุมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

อะแดปเตอร์ภายใน / HBA

 • อะแดปเตอร์ภายใน RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb (CFF) ของ ThinkSystem

 • ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA (CFF) ภายใน

 • อะแดปเตอร์ภายใน RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem

 • อะแดปเตอร์ภายใน RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem

 • อะแดปเตอร์ภายใน RAID 5350–8i PCIe 12Gb ของ ThinkSystem

HBA

 • ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

 • ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA

 • ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

 • ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA

 • ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

 • ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

อะแดปเตอร์ RAID

 • ระดับ RAID 0, 1, 10, 5

  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb

  • อะแดปเตอร์ RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem

  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb

 • ระดับ RAID 0, 1, 10, 5, 6

  • อะแดปเตอร์ RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem (พร้อมโมดูลพลังงานแบบแฟลช)

  • อะแดปเตอร์ RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem (พร้อมโมดูลพลังงานแบบแฟลช)

  • อะแดปเตอร์ RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem (พร้อมโมดูลพลังงานแบบแฟลช)

  • อะแดปเตอร์ RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem (พร้อมโมดูลพลังงานแบบแฟลช)

  • อะแดปเตอร์ RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem (พร้อมโมดูลพลังงานแบบแฟลช)

  • อะแดปเตอร์ RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem (พร้อมโมดูลพลังงานแบบแฟลช)

RAID ซอฟต์แวร์

 • RAID แบบซอฟต์แวร์ SATA บนแผง

 • Intel VROC NVMe RAID

  • VROC Standard ต้องมีคีย์เปิดการเรียกใช้งานและรองรับระดับ RAID 0,1 และ 10

  • VROC Premium ต้องมีคีย์เปิดการเรียกใช้งานและรองรับระดับ RAID 0, 1, 5 และ 10 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับและติดตั้งคีย์เปิดการเรียกใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ Features on Demand ของ Lenovo

หมายเหตุ

พัดลมระบบ

พัดลมระบบ
เซิร์ฟเวอร์รองรับพัดลมระบบแบบ Hot-swap สูงสุดสี่ชุด:
 • พัดลมแบบ Hot-swap ตัวหมุนแบบเดี่ยว 9238

 • พัดลมแบบ Hot-swap ตัวหมุนแบบคู่ 9256

หมายเหตุ
 • พัดลมแบบ Hot-swap ตัวหมุนแบบเดี่ยวไม่สามารถใช้ร่วมกับพัดลมแบบ Hot-swap ตัวหมุนแบบคู่ได้

 • เมื่อปิดระบบแต่ยังเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ พัดลมในช่องที่ 4 อาจยังหมุนต่อไปด้วยความเร็วที่ต่ำลงอย่างมาก นี่คือการออกแบบของระบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสม

 • ดู กฎทางเทคนิคสำหรับพัดลมระบบ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกฎทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งพัดลม

กำลังไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้า
เซิร์ฟเวอร์นี้รองรับแหล่งจ่ายไฟ CFF V4 ที่รองรับการสำรอง 1+1 ได้สูงสุดสองชุด ต่อไปนี้คือรายการประเภทที่รองรับ:
 • Platinum 750 วัตต์

 • Platinum 1,100 วัตต์

 • Titanium 1,100 วัตต์

 • Platinum 1,800 วัตต์

 • Titanium 1,800 วัตต์

 • Titanium 2,600 วัตต์

  หมายเหตุ
  • อนุญาตให้ใช้ 100V+ กับรายการต่อไปนี้เท่านั้น:

   • Platinum 750 วัตต์

   • Platinum 1,100 วัตต์

  • อนุญาตให้ใช้ 200V+ เฉพาะกับแหล่งจ่ายไฟต่อไปนี้เท่านั้น:

   • Platinum 750 วัตต์

   • Platinum 1,100 วัตต์

   • Titanium 1,100 วัตต์

   • Platinum 1,800 วัตต์

   • Titanium 1,800 วัตต์

   • Titanium 2,600 วัตต์

สำคัญ
แหล่งจ่ายไฟทั้งหมดที่จะติดตั้งต้องมีกำลังไฟ วัตต์ หรือระดับพลังงานเดียวกัน
ข้อควรระวัง
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V DC (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V DC) รองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น

 • แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V DC ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug หากต้องการถอดสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์ออกแล้ว

 • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ThinkSystem ทำงานได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดทั้งในสภาพแวดล้อมที่ใช้ไฟฟ้า DC หรือ AC ต้องมีหรือติดตั้งระบบกราวด์ TN-S ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน 60364-1 IEC 2005

การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง

การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง
 • โปรเซสเซอร์หนึ่งตัวในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1 (TDP ของโปรเซสเซอร์น้อยกว่า 200 วัตต์)
 • DRAM DIMM หนึ่งตัวในช่องเสียบ DIMM 10
 • ชุดแหล่งจ่ายไฟหนึ่งตัวในช่องเสียบ PSU 1
 • ไดรฟ์หนึ่งตัว พร้อมอะแดปเตอร์ RAID และแบ็คเพลน (หากต้องใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)
 • พัดลมโรเตอร์เดี่ยวสามตัวในช่องเสียบพัดลม 1, 2 และ 4 และปลอกพัดลมหนึ่งตัวในช่องเสียบพัดลม 3

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับและได้รับการรับรอง:
 • Microsoft Windows Server

 • VMware ESXi

 • Red Hat Enterprise Linux

 • SUSE Linux Enterprise Server

ข้อมูลอ้างอิง: