Skip to main content

คู่มือการกำหนดค่าที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile MX

เอกสารต่อไปนี้ให้มุมมองโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่ผ่านการรับรองของ Lenovo สำหรับการสร้างโซลูชัน Microsoft Azure Stack HCI คู่มือเหล่านี้อธิบายเกณฑ์การเลือกองค์ประกอบของระบบและให้ตัวอย่างการกำหนดค่าโดยละเอียดหลายตัวอย่าง

การกำหนดค่าที่ผ่านการรับรองของ Lenovo สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Azure Stack HCI - V1
การกำหนดค่าที่ผ่านการรับรองของ Lenovo สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Azure Stack HCI – V2
การกำหนดค่าที่ผ่านการรับรองของ Lenovo สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Azure Stack HCI – V3