Skip to main content

ThinkAgile MX Best Recipes

ชุด Lenovo ThinkAgile MX “Best Recipes” ช่วยลดความยุ่งยากในทำตามข้อกำหนดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์อุปกรณ์โดยการเผยแพร่ชุดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดที่รับรองโดย WSSD HCI ซึ่งได้รับการทดสอบกับโซลูชัน ThinkAgile MX เฉพาะ Best Recipe แต่ละรายการจะอิงจากประเภทเครื่อง (MT) ของโหนดของเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ซึ่งเป็นตัวระบุตัวอักษรและตัวเลขสี่ตัว

MT ในปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ Best Recipe มีดังต่อไปนี้:

 • 7Z20: ThinkAgile MX Certified Node บน SR650

 • 7D5R: ThinkAgile MX3520 Appliance บน SR650

 • 7D1B/7D2U: ThinkAgile MX1021 บน SE350

 • 7D5S: ThinkAgile MX1020 Appliance บน SE350

 • 7D67: ThinkAgile MX3331 Certified Node บน SR630 V2

 • 7D19: ThinkAgile MX3330 Appliance บน SR630 V2

 • 7D66: ThinkAgile MX3531 Certified Node บน SR650 V2

 • 7D6B: ThinkAgile MX3530 Appliance บน SR650 V2

 • 7D6U: ThinkAgile MX630 V3 IS (ระบบในตัว)

 • 7D6U: ThinkAgile MX630 V3 CN (โหนดที่ได้รับการรับรอง)

 • 7D6S: ThinkAgile MX650 V3 IS (ระบบในตัว)

 • 7D6S: ThinkAgile MX650 V3 CN (โหนดที่ได้รับการรับรอง)

Best Recipes มีชื่ออยู่ในรูปแบบ “MXBRxxyy” โดยที่ “xx” เป็นปีที่มีเลขสองหลัก และ “yy” คือเดือนที่มีการเผยแพร่ Best Recipe ตัวอย่างเช่น MXBR2301 คือ ThinkAgile MX Best Recipe ที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม 2023 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Best Recipe เฉพาะ โปรดดูที่ลิงก์ที่ให้ไว้ใน ThinkAgile MX Best Recipe Landing Page ซึ่งดูได้ที่:

https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT507406