Skip to main content

การวางแผนและการตั้งค่า ThinkAgile SXM ซีรีส์

บริการระดับมืออาชีพจาก Lenovo จะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อติดตั้งและกำหนดค่าโซลูชัน ThinkAgile SXM ซีรีส์ ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยวางแผนสำหรับการเริ่มต้นติดตั้งและการจัดการประจำวันหลังจากนั้น