Skip to main content

การแก้ไขปัญหา ThinkAgile SXM ซีรีส์

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่สามารถใช้งานได้เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโซลูชัน ThinkAgile SXM ซีรีส์

เอกสารนี้อ้างถึงผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องรุ่น
SXM4200 – 25U9565RCC
SXM4200 – 42U9565RCD
SXM6200 (42U เท่านั้น)9565RCE
SXM4400 – 25U9565RCH
SXM4400 – 42U9565RCJ
SXM6400 (42U เท่านั้น)9565RCK

ประเภทเครื่องและรุ่นของผลิตภัณฑ์

ประเภทเครื่องสำหรับ ThinkAgile SXM คือ 9565 โปรดดูตารางด้านบนสำหรับรุ่นที่เฉพาะเจาะจง โปรดทราบว่าข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (เช่น SXM4200) ไม่ใช่รุ่น

การค้นหาข้อมูลและความช่วยเหลือ

โปรดดู การค้นหาข้อมูลและความช่วยเหลือ สำหรับลิงก์ไปยังเอกสารและทรัพยากรอื่นๆ ที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้

หมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์

สำหรับโซลูชัน ThinkAgile SXM ซีรีส์ที่จัดส่งในแร็ค โซลูชันทั้งหมดมีสิทธิ์ที่ระดับแร็ค โดยขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องของแร็ค 9565 และหมายเลขประจำเครื่อง สำหรับโซลูชัน ThinkAgile SXM ซีรีส์ที่รวมเข้ากับแร็คที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหา โซลูชันดังกล่าวยังมีสิทธิ์ที่ระดับแร็ค โดยขึ้นอยู่กับประเภทเครื่อง 7Y34 และ “หมายเลขประจำเครื่องของแร็คเสมือน” ที่ได้รับซึ่งสร้างขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย

หากคุณต้องการการสนับสนุนสำหรับโซลูชันเหล่านี้หรือส่วนประกอบใดๆ หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องของแร็ค หากคุณใช้หมายเลขประจำเครื่องของส่วนประกอบแต่ละรายการ (เซิร์ฟเวอร์หรือสวิตช์) การสนับสนุน ThinkAgile Advantage อาจไม่รู้จักการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องในทันที ซึ่งอาจทำให้การจัดการเคสที่เหมาะสมล่าช้า

สำหรับโหนดหน่วยปรับขนาดที่ถูกเพิ่มหลังจากการปรับใช้ครั้งแรก (เช่น โหนดส่วนขยาย) การให้สิทธิ์การสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับหมายเลขประจำเครื่องของส่วนประกอบแต่ละรายการ (เซิร์ฟเวอร์หรือสวิตช์)

การรับการสนับสนุน

โปรดดู การทำงานกับบริการและการสนับสนุน สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการติดต่อ บริการสนับสนุนของ Lenovo