Skip to main content

ตัวเลือกการจัดการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ XClarity และตัวเลือกการจัดการระบบอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพรวม

ตัวเลือกรายละเอียด
Lenovo XClarity Controller

ตัวควบคุมการจัดการแผงวงจร (BMC)

รวมฟังก์ชันการทำงานของโปรเซสเซอร์การบริการ, Super I/O, ตัวควบคุมวิดีโอ และความสามารถของ Remote Presence ไว้ในชิปตัวเดียวบนแผงระบบของเซิร์ฟเวอร์

อินเทอร์เฟส

 • แอปพลิเคชัน CLI

 • อินเทอร์เฟส GUI เว็บ

 • แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือ

 • REST API

การใช้งานและการดาวน์โหลด

หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Administrator

อินเทอร์เฟสส่วนกลางสำหรับการจัดการหลายเซิร์ฟเวอร์

อินเทอร์เฟส

 • อินเทอร์เฟส GUI เว็บ

 • แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือ

 • REST API

การใช้งานและการดาวน์โหลด

เอกสารแบบออนไลน์ของ Lenovo XClarity Administrator

ชุดเครื่องมือ Lenovo XClarity Essentials

ชุดเครื่องมือแบบพกพาและน้ำหนักเบาสำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ การรวบรวมข้อมูล และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ เหมาะสำหรับทั้งการจัดการเซิร์ฟเวอร์เดียวหรือหลายเซิร์ฟเวอร์

อินเทอร์เฟส

 • OneCLI: แอปพลิเคชัน CLI

 • Bootable Media Creator: แอปพลิเคชัน CLI, แอปพลิเคชัน GUI

 • UpdateXpress: แอปพลิเคชัน GUI

การใช้งานและการดาวน์โหลด

เอกสารแบบออนไลน์ของ Lenovo XClarity Essentials

Lenovo XClarity Provisioning Manager

เครื่องมือ GUI ในตัวที่ใช้ UEFI บนเซิร์ฟเวอร์เดียวที่ทำให้งานการจัดการง่ายขึ้น

อินเทอร์เฟส

 • เว็บอินเทอร์เฟส (การเข้าถึงระยะไกล BMC)

 • แอปพลิเคชัน GUI

การใช้งานและการดาวน์โหลด

หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager

สำคัญ

Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) เวอร์ชันที่รองรับแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ทุกเวอร์ชันของ Lenovo XClarity Provisioning Manager ถูกเรียกว่า Lenovo XClarity Provisioning Manager และ LXPM ในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น หากต้องการดู LXPM เวอร์ชันที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ ให้ไปที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Integrator

ชุดของแอปพลิเคชันที่ผสานรวมฟังก์ชันการจัดการและการตรวจสอบของเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพของ Lenovo ด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของการปรับใช้บางอย่าง เช่น VMware vCenter, Microsoft Admin Center หรือ Microsoft System Center ในขณะที่ให้การรองรับปริมาณงานเพิ่มเติมอย่างยืดหยุ่นไปพร้อมกัน

อินเทอร์เฟส

แอปพลิเคชัน GUI

การใช้งานและการดาวน์โหลด

เอกสารแบบออนไลน์ของ Lenovo XClarity Integrator

Lenovo XClarity Energy Manager

แอปพลิเคชันที่สามารถจัดการและตรวจสอบพลังงานและอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์

อินเทอร์เฟส

 • อินเทอร์เฟส GUI เว็บ

การใช้งานและการดาวน์โหลด

เว็บไซต์ Lenovo XClarity Energy Manager (LXEM)

Lenovo Capacity Planner

แอปพลิเคชันที่รองรับการวางแผนการใช้พลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์หรือแร็ค

อินเทอร์เฟส

 • อินเทอร์เฟส GUI เว็บ

การใช้งานและการดาวน์โหลด

เว็บไซต์ Lenovo Capacity Planner

ฟังก์ชัน

ตัวเลือกฟังก์ชัน
การจัดการหลายระบบการปรับใช้ OSการกำหนดค่าระบบการอัปเดตเฟิร์มแวร์1การตรวจสอบเหตุการณ์/การแจ้งเตือนรายการอุปกรณ์/บันทึกการจัดการพลังงานการวางแผนพลังงาน
Lenovo XClarity Controller  24  
Lenovo XClarity Administrator24  
ชุดเครื่องมือ Lenovo XClarity EssentialsOneCLI 24  
Bootable Media Creator  2 4  
UpdateXpress  2    
Lenovo XClarity Provisioning Manager 3 5  
Lenovo XClarity Integrator67 
Lenovo XClarity Energy Manager     
Lenovo Capacity Planner       8
หมายเหตุ
 1. อุปกรณ์เสริมส่วนใหญ่สามารถอัปเดตผ่าน Lenovo tools อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น เฟิร์มแวร์ GPU หรือเฟิร์มแวร์ Omni-Path จำเป็นต้องใช้เครื่องมือของผู้จัดจำหน่าย

 2. การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ UEFI สำหรับ ROM เสริมต้องตั้งค่าเป็น Auto หรือ UEFI เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials หรือ Lenovo XClarity Controller

 3. การอัปเดตเฟิร์มแวร์ถูกจำกัดไว้ที่ Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller และการอัปเดต UEFI เท่านั้น การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์เสริม เช่น อะแดปเตอร์ ไม่ได้รับการรองรับ

 4. เซิร์ฟเวอร์ตั้งค่า UEFI สำหรับ ROM ที่เสริมที่จะตั้งค่าเป็น Auto หรือ UEFI สำหรับข้อมูลการ์ดอะแดปเตอร์โดยละเอียด เช่น ชื่อรุ่นและระดับของเฟิร์มแวร์ที่จะแสดงใน Lenovo XClarity Administrator,Lenovo XClarity Controllerหรือ Lenovo XClarity Essentials

 5. รายการอุปกรณ์จำกัด

 6. การตรวจสอบการปรับใช้ Lenovo XClarity Integrator สำหรับ System Center Configuration Manager (SCCM) รองรับการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows:

 7. Lenovo XClarity Integrator รองรับฟังก์ชันการจัดการพลังงานสำหรับ VMware vCenter เท่านั้น

 8. ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่