Skip to main content

ชิ้นส่วนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง

เมื่อคุณได้รับเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมาพร้อมกับชิ้นส่วนทุกชิ้นที่คุณควรได้รับ

บรรจุภัณฑ์ของเครื่องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ชิ้นส่วนบางชิ้นในรายการนี้อาจมีให้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น
  • โหนดคอมพิวท์

  • ช่องใส่

  • ชัตเทิล

  • ชุดการติดตั้งราง (อุปกรณ์เสริม) คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับติดตั้งชุดการติดตั้งราง จะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของชุดการติดตั้งราง

  • อุปกรณ์จัดเก็บสาย หรือแถบจัดการสายเคเบิล

  • กล่องใส่อุปกรณ์ ประกอบด้วยสายไฟ เทมเพลตการติดตั้งแร็ค และชุดอุปกรณ์เสริม