Skip to main content

ทรัพยากรและการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์/ไดรเวอร์/เฟิร์มแวร์และดูช่องทางที่สะดวกสำหรับการสนับสนุน

เอกสาร
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

- ภาพรวมผลิตภัณฑ์และคำแนะนำด้านการสนับสนุนคู่มือการบำรุงรักษา

- การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์และการแก้ไขปัญหาคู่มือการติดตั้ง

- การติดตั้งฮาร์ดแวร์และการตั้งค่าเริ่มต้น

รายการอ้างอิงข้อความและรหัส

- เหตุการณ์ XClarity Controller, LXPM และ UEFIคู่มือการติดตั้งแร็คและ CMA

- การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็ค

คู่มือ UEFI

- ข้อมูลอ้างอิงพารามิเตอร์ยูทิลิตี UEFIคู่มือผู้ใช้ System Management Module  
การสนับสนุนและการดาวน์โหลด
Data Center Support

ดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ส่ง E-Ticket

(การร้องขอบริการ)ศูนย์บริการ OS

การตรวจสอบการรับประกัน

คำชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัว

ServerProven

(การตรวจสอบความเข้ากันได้)เอกสารข้อมูลสิทธิ์การใช้งานของ Lenovo

Lenovo Press (คู่มือผลิตภัณฑ์/แผ่นข้อมูล/เอกสารของผลิตภัณฑ์)

คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย

ระบบปฏิบัติการ (คำแนะนำในการติดตั้ง)