Skip to main content

ติดตั้งโหนด

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโหนด

ก่อนติดตั้งโหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบที่ถอดออกทั้งหมดถูกติดตั้ง และสายที่ถอดออกทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์ถูกเชื่อมต่ออีกครั้ง

ขั้นตอน

 1. หากต้องการติดตั้งโหนดในปลอกสวมโหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. จัดแนวโหนดให้ตรงกับปลอกสวมโหนดและเลื่อนโหนดให้เข้าที่
  2. ขันตะปูควงทั้งสองตัวให้แน่น
  หมายเหตุ
  ดูคู่มือการติดตั้งโครงยึดสำหรับรายละเอียดการติดตั้งการกำหนดค่าชั้นวาง โครงยึดราง DIN และโครงยึดแบบติดผนัง หากจำเป็น
  รูปที่ 1. การติดตั้งโหนด
  Node installation
 2. หากต้องการติดตั้งโหนดลงในช่องใส่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  ข้อควรสนใจ
  หากโหนดที่จะติดตั้งอยู่ใน ช่องใส่ E1 (โหนด 1U 2) ให้เปลี่ยน ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD) เพื่อให้เครื่องดําเนินการได้อย่างเหมาะสมดู เปลี่ยน VPD สำหรับการกำหนดค่าช่องใส่ E1 (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
  1. ระบุช่องใส่โหนดที่จะติดตั้งโหนด
  2. เสียบโหนดเข้าไปในช่องใส่โหนดจนกว่าจะเข้าที่
   • ช่องใส่ E1 (โหนด 1U 2)

    รูปที่ 2. การติดตั้งโหนด
    Node installation
   • ช่องใส่ E2 (โหนด 2U 2)

    รูปที่ 3. การติดตั้งโหนด
    Node installation
  3. จัดแนวและเสียบโครงยึดสำหรับการจัดส่งลงบนด้านหน้าของช่องใส่
   รูปที่ 4. การติดตั้งโหนด
   Node installation
  4. ขันสกรูห้าตัวและขันตะปูควงสองตัวเพื่อยึดโครงยึดสำหรับการจัดส่ง
   รูปที่ 5. การติดตั้งโหนด
   Node installation
หลังจากที่คุณติดตั้งโหนดแล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งช่องใส่เข้าไปในแร็ค หากจำเป็น

 2. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

 3. เปิดเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู เปิดเซิร์ฟเวอร์)

วิดีโอสาธิต