Skip to main content

กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

โมดูลหน่วยความจำต้องได้รับการติดตั้งในลำดับเฉพาะโดยยึดตามการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามรูปแบบการติดตั้งในหัวข้อนี้ ไม่เช่นนั้น ระบบอาจตรวจไม่พบโมดูลหน่วยความจำบางตัว
มีการกำหนดค่าหน่วยความจำต่อไปนี้:

ดูตำแหน่งโมดูลหน่วยความจำและการแมปกับช่องและ iMC ต่อไปนี้

รูปที่ 1. ตำแหน่งโมดูลหน่วยความจำบนแผงระบบ

ตารางที่ 1. การแมปช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ ช่อง และ iMC
ด้านหลัง
iMCiMC2iMC3โปรเซสเซอร์iMC1iMC0iMC
ช่อง1010000101ช่อง
ช่องเสียบ10987654321ช่องเสียบ
ด้านหน้า