Skip to main content

แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนแผงระบบก่อนรีไซเคิล

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 • ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

 • ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8, T10, ไขควงแฉก #1 และไขควงหัวหกเหลี่ยม

หมายเหตุ

โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

ขั้นตอน

 1. แยกชิ้นส่วนโหนดคอมพิวท์ ดู แยกชิ้นส่วนโหนดคอมพิวท์เพื่อรีไซเคิลตัวเครื่อง
 2. ถอดสกรูออกจากด้านล่างของตัวเครื่อง
  1. วางด้านข้างของโหนดคอมพิวท์ลงอย่างระมัดระวัง และตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู่ด้านบนเพื่อให้โหนดคอมพิวท์อยู่กับที่
   รูปที่ 1. ทิศทางการวางโหนดคอมพิวท์
   Compute node positioning direction
  2. ใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10 และไขควงแฉก #1 ถอดสกรูออกจากด้านล่างของตัวเครื่อง ถอดคลิปตัวยึดอะแดปเตอร์การขยาย I/O ออกจากแผงระบบ
   รูปที่ 2. การถอดสกรูออกจากด้านล่างของตัวเครื่อง
   Screws removal from bottom side of the chassis
 3. ถอดส่วนกั้นตัวเครื่อง ดู ถอดส่วนกั้น
 4. ถอดแผงด้านหน้า
  1. ดึงแท็ก Lenovo XClarity Controller ออก
  2. ถอดสกรูแปดตัวที่ยึดแผงด้านหน้าโดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
  3. ถอดตัวยึดขั้วต่อ KVM ด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์โดยใช้ไขควงหัวหกเหลี่ยม
   รูปที่ 3. การคลายสกรูที่แผงด้านหน้า
   Unfastening front panel screws
  4. วางโหนดคอมพิวท์หันด้านล่างลงอย่างระมัดระวัง แล้วถอดแผงด้านหน้าออกจากโหนดคอมพิวท์
   รูปที่ 4. การถอดแผงด้านหน้า
   Removing the front panel
 5. ถอดตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล ดู ถอดตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล
 6. ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดแผงระบบกับตัวเครื่อง แล้วยกแผงระบบออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 5. การถอดแผงระบบ
  Removing the system board
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส่วนโหนดคอมพิวท์แล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น