Skip to main content

ถอดส่วนกั้น

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนกั้น

ก่อนที่จะถอดส่วนกั้น ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 3. ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

 4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการถอดส่วนกั้น ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดส่วนกั้น
bulkhead removal

 1. ถอดแผ่นกั้นลม (ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
 2. ถอดขั้วต่อโครงสร้าง (ดู ถอดขั้วต่อโครงสร้าง)
 3. ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O (ดู ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O)
 4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงแบบคว่ำลง
 5. ถอดสกรูที่ยึดส่วนกั้นออกจากด้านล่างของโหนดคอมพิวท์โดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
 6. ถอดสกรูที่ยึดส่วนกั้นออกจากด้านข้างของโหนดคอมพิวท์โดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
 7. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์กลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยหันด้านล่างลง
 8. ยกส่วนกั้นออกจากโหนดคอมพิวท์

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง