Skip to main content

แยกชิ้นส่วนโหนดคอมพิวท์เพื่อรีไซเคิลตัวเครื่อง

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนโหนดคอมพิวท์ก่อนรีไซเคิลตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 • ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

 • ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

หมายเหตุ

โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
 2. ถอดฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap และไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว (ถ้ามี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
 3. ถอดฝา ดู ถอดฝา
 4. ถอดอะแดปเตอร์ RAID ดู ถอดอะแดปเตอร์ RAID
 5. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช ดู ถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช
 6. ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ดู ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
 7. ถอดขั้วต่อโครงสร้าง ดู ถอดขั้วต่อโครงสร้าง
 8. ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O ดู ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O
 9. ถอดแบ็คเพลน M.2 ดู ถอดแบ็คเพลน M.2
 10. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
 11. ถอด PHM ดู ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน
 12. ถอด DIMM ดู ถอดโมดูลหน่วยความจำ
 13. ถอดแบตเตอรี่ CMOS ดู ถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032
 14. ถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ดู ถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)
 15. ถอดแผงระบบ ดู แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส่วนโหนดคอมพิวท์แล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น