Skip to main content

ติดตั้งแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงระบบ

ก่อนการติดตั้งแผงระบบ ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแผงระบบใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผงระบบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

เมื่อต้องการติดตั้งแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. จับแผงระบบที่สลักปลดล็อค 1 และมือจับสำหรับยก 2 พร้อมกัน แล้วเอียงแผงระบบโดยทำมุมประมาณ 20 องศา ดังภาพ
 2. จัดแนวรู 3 บนแผงระบบให้ตรงกับสลักเกลียวยึด 5 บนตัวเครื่องก่อนแล้วจึงจัดแนวรู 4 ด้วยวิธีเดียวกัน
  หมายเหตุ
  ก่อนที่จะจัดแนวรูทั้งสอง ระวังอย่าให้แผงระบบสัมผัสกับสลักเกลียวยึดบนตัวเครื่อง
 3. วางแผงระบบลงในตัวเครื่อง แล้วเลื่อนเข้าด้านหลังของตัวเครื่องจนกว่าจะคลิกเข้าที่
 4. ขันสกรูสี่ตัวตามลำดับดังนี้

หลังการติดตั้งแผงระบบ:
 1. ดันแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่

 2. ติดตั้งส่วนประกอบที่คุณถอดออกจากแผงระบบที่ใช้งานไม่ได้ โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

 3. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ (VPD) ใหม่ ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดูอัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

 4. เปิดใช้งาน TPM/TCM ดู เปิดใช้งาน TPM/TCM

 5. หรือเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัย ดูเปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI