Skip to main content

ถอดการ์ดตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดการ์ดตัวยก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดการ์ดตัวยก:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:

 1. ถอดสายที่เกี่ยวข้อง
 2. จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก 1
  Riser 1 assembly removal

  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบตัวยก 2
  Riser 2 assembly removal

 3. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
 4. ถอดสกรูสองตัวสองตัวที่ยึดการ์ดตัวยกที่ทำงานบกพร่อง จากนั้น นำการ์ดตัวยกที่ทำงานบกพร่องออกจากโครงยึดตามภาพ
  รูปที่ 3. การถอดการ์ดตัวยก
  riser card removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนการ์ด ตัวยก ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง