Skip to main content

การเปลี่ยนการ์ดตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งการ์ดตัวยก

หมายเหตุ
ขั้นตอนต่อไปนี้อ้างอิงจากสถานการณ์ที่มีการติดตั้งการ์ดตัวยกบนโครงยึดการ์ดตัวยก 1 สำหรับการ์ดตัวยกที่การติดตั้งบนโครงยึดการ์ดตัวยก 2 ก็มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน