Skip to main content

การเปลี่ยนชิ้นส่วนสลักแร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งสลักตู้แร็ค

สลักแร็คอาจประกอบเข้ากับส่วนขั้วต่อ VGA, ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า หรือทั้งสองส่วน ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ
สลักแร็คของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้