Skip to main content

ถอดสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสลักตู้แร็ค

ก่อนถอดสลักตู้แร็ค:
 1. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากได้ติดตั้งไว้ ดู ถอดฝานิรภัย

 2. ใช้ไขควงปากแบนเพื่อถอดแผ่นป้าย ID ที่สลักตู้แร็คด้านขวา แล้วนำไปวางในตำแหน่งที่ปลอดภัย
  รูปที่ 1. การถอดแผ่นป้าย ID
  ID label plate removal

ในการถอดสลักตู้แร็ค ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:

 1. หากคุณจะถอดสลักแร็คบนรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองตัว ให้ถอดสาย VGA 1, สาย USB ด้านหน้า 2 และสายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ 3 หรือสายทั้งหมดออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 2. การเชื่อมต่อด้วยสายต่างๆ สำหรับขั้วต่อ VGA, ขั้วต่อ USB ด้านหน้า และแผงข้อมูลของตัวดำเนินการบนสลักแร็ค
  Cable connection for the VGA connector, the front USB connectors, and the front I/O assembly on rack latches

 2. หากคุณจะถอดสลักแร็คบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีขั้วต่อ VGA ด้านหน้า ให้ถอดสกรูที่ล็อคตัวยึดสายบริเวณด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์ แล้วถอดตัวยึดสายออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 3. การถอดตัวยึดสาย
  Cable retainer removal

 3. ที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ ให้ถอดสกรูที่ยึดสลักแร็คออก
  รูปที่ 4. การถอดสกรู
  Screw removal

 4. ในแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ ให้เลื่อนสลักแร็คไปด้านหน้าเล็กน้อย จากนั้นถอดสลักแร็คออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 5. การถอดสลักตู้แร็ค
  Rack latch removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนสลักตู้แร็คอันเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง