Skip to main content

มุมมองด้านหลัง

คุณสามารถเข้าถึงขั้วต่อและส่วนประกอบหลายอย่างได้จากบริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ อาทิ แหล่งจ่ายไฟ อะแดปเตอร์ PCIe พอร์ตอนุกรม และขั้วต่ออีเทอร์เน็ต

มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สามช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สามช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 1. มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สามช่อง
Graphic that depicts the rear view of the server. It includes callouts to identify each of the components.
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
1a ช่อง PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 11b ช่อง PCIe 2 บนส่วนประกอบตัวยก 1
1c ช่อง PCIe 3 บนส่วนประกอบตัวยก 22 แหล่งจ่ายไฟ 1
3 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)4 ปุ่ม NMI
5 ขั้วต่อ USB 3.0 (2)6 ขั้วต่อ VGA
7 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2 ขนาด 1 Gb (RJ-45)8 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 ขนาด 1 Gb (RJ-45)
9 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller10 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2 ในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น)
11 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 ในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น) 

1a 1b ช่องเสียบ PCIe บนส่วนประกอบตัวยก 1

เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับการ์ดตัวยก 2 ประเภทสำหรับส่วนประกอบตัวยก 1
 • ประเภท 1

  • ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

  • ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

 • ประเภท 2

  • ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

  • ช่องเสียบ 2: ML2 x8 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

1c ช่อง PCIe บนส่วนประกอบตัวยก 2

เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับการ์ดตัวยก 2 ประเภทสำหรับส่วนประกอบตัวยก 2
 • ประเภท 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

 • ประเภท 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

  หมายเหตุ
  ประเภท 2 ใช้ได้เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัวแล้วเท่านั้น

2 แหล่งจ่ายไฟ 1

3 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)

แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากปัญหาการทำงานของระบบหยุดชะงักเมื่อแหล่งจ่ายไฟสำรองเกิดความเสียหายได้ คุณสามารถเลือกซื้อตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟได้จาก Lenovo และติดตั้งแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวเพื่อมอบพลังไฟฟ้าสำรองให้กับระบบได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟแต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวงใกล้กับขั้วต่อสายไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED โปรดดู ไฟ LED มุมมองด้านหลัง

4 ปุ่ม NMI

กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) ที่โปรเซสเซอร์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้เซิร์ฟเวอร์เข้าสู่หน้าจอสีน้ำเงินและทำการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม

5 ขั้วต่อ USB 3.0 (2)

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ USB ได้ เช่น แป้นพิมพ์ USB เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

6 ขั้วต่อ VGA

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

7 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2 ขนาด 1 Gb

8 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 ขนาด 1 Gb

ใช้เสียบสายอีเทอร์เน็ตสำหรับระบบ LAN ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตแต่ละขั้วมีไฟ LED แสดงสถานะสองดวง เพื่อให้คุณทราบการเชื่อมต่อและกิจกรรมในการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED โปรดดู ไฟ LED มุมมองด้านหลัง

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 สามารถตั้งค่าเป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ได้ หากต้องการตั้งค่าขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 เป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ให้เริ่มต้น Setup utility ไปที่ BMC Settings > Network Settings > Network Interface Port แล้วเลือก Shared จากนั้น ไปที่ Shared NIC on แล้วเลือก Onboard Port 1

9 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller

ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อจัดการระบบโดยใช้ XClarity Controller

10 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2 บนอะแดปเตอร์ LOM

11 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 บนอะแดปเตอร์ LOM

อะแดปเตอร์ LOM มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 บนอะแดปเตอร์ LOM สามารถตั้งค่าเป็นขั้วต่อเครือข่าย ตัวควบคุม XClarity ได้ หากต้องการตั้งค่าขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 เป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ให้เริ่มต้น Setup Utility ไปที่ BMC Settings > Network Settings > Network Interface Port แล้วเลือก Shared จากนั้น ไปที่ Shared NIC on แล้วเลือก PHY Card

มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สองช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สองช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 2. มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สองช่อง
Graphic that depicts the rear view of the server. It includes callouts to identify each of the components.
ตารางที่ 2. ขั้วต่อที่บริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
1a ช่อง PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 11b ช่อง PCIe 2 บนส่วนประกอบตัวยก 1
2 แหล่งจ่ายไฟ 13 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)
4 ปุ่ม NMI5 ขั้วต่อ USB 3.0 (2)
6 ขั้วต่อ VGA7 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2 ขนาด 1 Gb (RJ-45)
8 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 ขนาด 1 Gb (RJ-45)9 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
10 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2 ในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น)11 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 ในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น)

1a 1b ช่องเสียบ PCIe บนส่วนประกอบตัวยก 1

เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับการ์ดตัวยก 2 ประเภทสำหรับส่วนประกอบตัวยก 1
 • ประเภท 1

  • ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

  • ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1) แบบสูงเต็มที่, ขนาดเล็ก

 • ประเภท 2

  • ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

  • ช่องเสียบ 2: ML2 x8 (x8, x4, x1), อะแดปเตอร์แบบความกว้างครึ่งแผ่นกับโครงยึดความสูงปกติ

2 แหล่งจ่ายไฟ 1

3 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)

แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากปัญหาการทำงานของระบบหยุดชะงักเมื่อแหล่งจ่ายไฟสำรองเกิดความเสียหายได้ คุณสามารถเลือกซื้อตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟได้จาก Lenovo และติดตั้งแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวเพื่อมอบพลังไฟฟ้าสำรองให้กับระบบได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟแต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวงใกล้กับขั้วต่อสายไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED โปรดดู ไฟ LED มุมมองด้านหลัง

4 ปุ่ม NMI

กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) ที่โปรเซสเซอร์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้เซิร์ฟเวอร์เข้าสู่หน้าจอสีน้ำเงินและทำการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม

5 ขั้วต่อ USB 3.0 (2)

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ USB ได้ เช่น แป้นพิมพ์ USB เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

6 ขั้วต่อ VGA

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

7 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2 ขนาด 1 Gb

8 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 ขนาด 1 Gb

ใช้เสียบสายอีเทอร์เน็ตสำหรับระบบ LAN ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตแต่ละขั้วมีไฟ LED แสดงสถานะสองดวง เพื่อให้คุณทราบการเชื่อมต่อและกิจกรรมในการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED โปรดดู ไฟ LED มุมมองด้านหลัง

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 สามารถตั้งค่าเป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ได้ หากต้องการตั้งค่าขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 เป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ให้เริ่มต้น Setup utility ไปที่ BMC Settings > Network Settings > Network Interface Port แล้วเลือก Shared จากนั้น ไปที่ Shared NIC on แล้วเลือก Onboard Port 1

9 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller

ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อจัดการระบบโดยใช้ XClarity Controller

10 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2 บนอะแดปเตอร์ LOM

11 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 บนอะแดปเตอร์ LOM

อะแดปเตอร์ LOM มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 บนอะแดปเตอร์ LOM สามารถตั้งค่าเป็นขั้วต่อเครือข่าย ตัวควบคุม XClarity ได้ หากต้องการตั้งค่าขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 เป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ให้เริ่มต้น Setup Utility ไปที่ BMC Settings > Network Settings > Network Interface Port แล้วเลือก Shared จากนั้น ไปที่ Shared NIC on แล้วเลือก PHY Card