Skip to main content

FQXSFPU0021G : สถานะตามจริงของฮาร์ดแวร์อยู่ในสถานะได้รับการยืนยัน

สถานะตามจริงของฮาร์ดแวร์อยู่ในสถานะได้รับการยืนยัน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ดำเนินงานด้านการดูแลระบบต่างๆ ที่ต้องกำหนดสวิตซ์ของฟังก์ชันการมีอยู่ทางกายภาพของ TPM ให้อยู่ในตำแหน่ง “เปิด” ให้เสร็จสิ้น
  2. คืนค่าสวิตช์ของฟังก์ชันการมีอยู่ทางกายภาพกลับสู่ตำแหน่ง “OFF” แล้วรีบูตระบบ
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo