Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components

คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ปุ่ม NMI2 ขั้วต่อ SATA 0
3 สลักปลดล็อคแผงระบบ4 ขั้วต่อโมดูลพอร์ตอนุกรม
5 ขั้วต่อ USB ภายใน6 ช่องเสียบตัวยก 1
7 ขั้วต่อ SATA 18 ขั้วต่อสายสัญญาณ 7 มม./M.2
9 ขั้วต่อการ์ดเครือข่าย OCP 3.010 ขั้วต่อโมดูล TPM
11 ขั้วต่อสัญญาณ SATA 2/แบ็คเพลนด้านหลัง12 ขั้วต่อ USB ด้านหน้า
13 ขั้วต่อ PCIe 114 ขั้วต่อ PCIe 2
15 ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า16 ขั้วต่อไฟฟ้า M.2
17 ขั้วต่อ LCD ภายนอก18 ขั้วต่อแผงด้านหน้า
19 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก20 ขั้วต่อไฟฟ้าของ RAID ภายใน
21 ขั้วต่อพัดลม 1-822 ขั้วต่อ PCIe 3
23 ขั้วต่อ PCIe 424 ที่จับสำหรับยกแผงระบบ
25 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 126 ขั้วต่อ PCIe 5
27 ขั้วต่อ PCIe 628 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้า
29 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 230 แบตเตอรี่ 3V (CR2032)
31 ช่องเสียบตัวยก 2