Skip to main content

FQXSFSM0003N : หมดเวลารอสิทธิ์การบูตจากโมดูลการจัดการ: ระบบหยุดทำงาน

หมดเวลารอสิทธิ์การบูตจากโมดูลการจัดการ: ระบบหยุดทำงาน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
  2. ตรวจสอบบันทึก XCC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้ง PSU เป็นไปตามคู่มือการสนับสนุน
  3. ทบทวนนโยบายพลังงานและการตั้งค่าการกำหนดค่าระบบใน XCC GUI
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo