Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะเชิงกล

สรุปข้อมูลจำเพาะเชิงกลของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ขนาด

เซิร์ฟเวอร์ 1U

 • สูง: 43.0 มม. (1.69 นิ้ว)

 • กว้าง:

  • ที่มีสลักตู้แร็ค: 482 มม. (18.98 นิ้ว)

  • ที่ไม่มีสลักตู้แร็ค: 434.4 มม. (17.10 นิ้ว)

 • ลึก: 787.6 มม. (31.01 นิ้ว)

หมายเหตุ
ความลึกวัดจากสลักตู้แร็คและที่จับของชุดแหล่งจ่ายไฟที่มาพร้อมเครื่อง
น้ำหนัก
 • น้ำหนักสุทธิ: สูงสุด 20.80 กก. (45.86 ปอนด์)

 • น้ำหนักรวม: สูงสุด 28.41 กก. (62.66 ปอนด์)

  หมายเหตุ
  น้ำหนักรวมประกอบด้วยน้ำหนักของเซิร์ฟเวอร์ สายไฟ บรรจุภัณฑ์ ชุดราง และอุปกรณ์เก็บสาย