Skip to main content

ติดตั้งการ์ดตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งการ์ดตัวยก

ก่อนการติดตั้งการ์ดตัวยก ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดตัวยกใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ด Riser ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งการ์ด Riser ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ส่วนประกอบตัวยกที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่าง แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. สังเกตร่อง 1 บนการ์ดตัวยก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวตำแหน่งของการ์ดตัวยกถูกต้องตามภาพ จากนั้น จัดแนวรูสกรูในการ์ดตัวยกใหม่ให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในโครงยึด แล้วขันสกรูสองตัวเพื่อยึดการ์ดตัวยกกับโครงยึดให้แน่น
  รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด ตัวยก
  Riser card installation

 2. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe อีกครั้งบนการ์ดตัวยกใหม่ โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
 3. อ้างอิงจากบันทึกของคุณเมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลใดๆ กับอะแดปเตอร์ PCIe อีกครั้งบนการ์ดตัวยกใหม่
 4. วางส่วนประกอบตัวยกบนตัวเครื่อง จัดแนวหมุดสองตัวบนโครงยึดให้ตรงกับรูสองรูในตัวเครื่อง และจัดแนวการ์ด Riser ให้ตรงกับช่องเสียบ Riser บนแผงระบบ แล้วกดส่วนประกอบตัวยกอย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  รูปที่ 2. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly installation

หลังการติดตั้งการ์ด Riser ให้ประกอบชิ้นส่วนกลับคืนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์