Skip to main content

ติดตั้งฝานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝานิรภัย

ก่อนติดตั้งฝานิรภัย หากคุณถอดสลักแร็คแล้ว ให้ติดตั้งสลักแร็คกลับเข้าที่ โปรดดู ติดตั้งสลักตู้แร็ค

ในการติดตั้งฝานิรภัย ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

ข้อควรสนใจ

ก่อนที่คุณจะจัดส่งตู้แร็คที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดตั้งและล็อคฝานิรภัยใหม่อีกครั้งให้เข้าที่

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. หากกุญแจอยู่ภายในฝานิรภัย ให้ถอดออกจากฝานิรภัย
  รูปที่ 1. การถอดกุญแจ
  Remove the key from inside of the security bezel.

 2. เสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องทางด้านขวาของตัวเครื่อง จากนั้น กดสลักปลดล็อคสีน้ำเงิน 1 ค้างไว้ แล้วหมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 2. การตั้งตั้งฝานิรภัย
  Install the security bezel onto the front of the chassis.

 3. ใช้กุญแจเพื่อล็อคฝานิรภัย
  รูปที่ 3. การล็อคฝานิรภัย
  Lock the security bezel.