Skip to main content

สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแสดงตำแหน่งและฟังก์ชันของบล็อกสวิตช์บนส่วนประกอบแผงระบบที่มีแผง I/O ระบบและแผงโปรเซสเซอร์

สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ดูข้อมูลต่อไปนี้:

  2. บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนส่วนประกอบแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้
รูปที่ 1. บล็อกสวิตช์บนส่วนประกอบแผงระบบ
Switch block on the system board assembly
ตารางที่ 1. บล็อกสวิตช์ SW5 บนส่วนประกอบแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์ชื่อสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
SW5-1บังคับรีเซ็ต BMC CPUปิดบังคับ BMC และ CPU ให้รีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
SW5-2ล้าง CMOSปิดล้างรีจิสทรี Real-Time Clock (RTC) เมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
SW5-3การแทนที่รหัสผ่านปิดแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่องเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
SW5-4รีเซ็ต FPGAปิดบังคับ FPGA ให้รีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
SW5-5สงวนไว้ปิดสงวนไว้
SW5-6สงวนไว้ปิดสงวนไว้
SW5-7สงวนไว้ปิดสงวนไว้
SW5-8สงวนไว้ปิดสงวนไว้