Skip to main content

การเดินสายแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว (สัญญาณ)

หมายเหตุ
รูปการเดินสายในส่วนต่อไปนี้แสดงเฉพาะอะแดปเตอร์ PCIe รุ่นที่ 4 การเดินสายสำหรับอะแดปเตอร์ รุ่นที่ 3 จะเหมือนกัน