Skip to main content

การเดินสายแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว (ไฟ)

การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว


Power cable routing for backplanes

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขั้วต่อไฟฟ้า BP บนแผงระบบ
2 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขั้วต่อไฟฟ้าบนการ์ดตัวยกบนส่วนประกอบตัวยก 1