Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2 ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2 ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  หมายเหตุ
  • โมดูลอะแดปเตอร์ M.2 จัดส่งมาพร้อมสกรูที่ถอดออกมาแล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องใช้สกรูในการติดตั้ง

  • อะแดปเตอร์ M.2 ที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน

 2. ปรับส่วนยึดบนอะแดปเตอร์ M.2 ให้รองรับขนาดเฉพาะของไดรฟ์ M.2 ที่คุณต้องการติดตั้ง ดู ปรับตัวยึดบนอะแดปเตอร์ M.2
 3. ค้นหาช่องเสียบไดรฟ์ M.2 บนอะแดปเตอร์ M.2
  หมายเหตุ

  สำหรับอะแดปเตอร์ M.2 บางตัวรองรับไดรฟ์ M.2 ที่เหมือนกันสองตัว ให้ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในช่องเสียบ 0 ก่อน

  รูปที่ 1. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2
  M.2 drive slot
  • 1 ช่องเสียบ 0
  • 2 ช่องเสียบ 1
 4. ติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 ลงบนตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2
  Installing the M.2 adapter onto the chassis

  1. จัดแนวร่องของอะแดปเตอร์ M.2 ให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง จากนั้นวางอะแดปเตอร์ M.2 ลง
  2. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดอะแดปเตอร์ M.2
 5. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 บนอะแดปเตอร์ M.2
  รูปที่ 3. การติดตั้งไดรฟ์ M.2
  Installing the M.2 drive on the M.2 adapter

  1. เสียบไดรฟ์ M.2 ลงในขั้วต่อโดยทำมุมประมาณ 30 องศา
  2. หมุนไดรฟ์ M.2 ลงจนกว่าร่อง 1 จะติดกับขอบของส่วนยึด 2
  3. เลื่อนส่วนยึดไปข้างหน้า (เข้าหาขั้วต่อ) เพื่อยึดไดรฟ์ M.2 ให้เข้าที่
 6. ต่อสาย M.2 เข้ากับแผงระบบ คุณสามารถดู การเดินสายภายใน และค้นหาข้อมูลการเดินสายสำหรับตัวเลือกการกำหนดค่าของคุณ
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์
 2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกําหนดค่า RAID สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน “การตั้งค่า RAID” ในเอกสาร LXPM ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube