Skip to main content

ติดตั้งฝานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝานิรภัย

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ขั้นตอน

 1. หากคุณถอดสลักตู้แร็คออก ให้ติดตั้งกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งสลักตู้แร็ค
 2. หากกุญแจอยู่ภายในฝานิรภัย ให้ถอดออกจากฝานิรภัย
  รูปที่ 1. การถอดกุญแจ
  Removing the key from inside of the security bezel

 3. ค่อยๆ เสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องบนสลักแร็คด้านขวา จากนั้น กดสลักปลดล็อคสีน้ำเงินค้างไว้แล้วหมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 2. การตั้งตั้งฝานิรภัย
  Security bezel installation

 4. ใช้กุญแจล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งปิด
  รูปที่ 3. การล็อคฝานิรภัย
  Locking the security bezel