Skip to main content

ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว คุณสามารถถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์ที่ติดตั้งในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap
 3. ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ออกจากแผงระบบหรืออะแดปเตอร์ PCIe
 4. จับตำแหน่งสัมผัสสีน้ำเงินทั้งสองจุด แล้วยกตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ออกจากตัวเครื่องโดยตรง
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap
  Hot-swap rear drive cage removal

 5. หากแบ็คเพลนด้านหลังถูกนำกลับมาใช้ ให้ถอดแบ็คเพลนด้านหลังออก ดู ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube