Skip to main content

ถอดส่วนประกอบตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบตัวยก

เกี่ยวกับงานนี้

ส่วนประกอบตัวยกที่คุณต้องการถอดออกอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการถอดเหมือนกัน หัวข้อต่อไปนี้จะใช้ส่วนประกอบตัวยก LP-FH เป็นตัวอย่าง

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. หากมีอะแดปเตอร์ PCIe ติดตั้งบนส่วนประกอบตัวยก ให้จดบันทึกการเดินสายไฟก่อน จากนั้น ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ PCIe
 3. จับส่วนประกอบตัวยกบริเวณขอบ แล้วค่อยๆ ยกออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly removal

 4. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งบนส่วนประกอบตัวยก
 5. ถอดการ์ดตัวยกออกจากโครงยึด
  รูปที่ 2. การถอดการ์ดตัวยก
  riser card removal

  1. ถอดสกรูสองตัวสองตัวที่ยึดส่วนประกอบตัวยกกับโครงยึด
  2. ถอดส่วนประกอบตัวยก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบตัวยกชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 2. ถอดโครงยึดผนังด้านหลังหากคุณต้องการติดตั้งส่วนประกอบตัวยกที่ไม่ใช่ LP-FH

  รูปที่ 3. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง
  Rear wall bracket removal

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube