Skip to main content

ติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

ตัวระบายความร้อนรูปตัว T และแบบมาตรฐานมีให้ใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ งานนี้มีคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนตัวระบายความร้อนมาตรฐานซึ่งต้องใช้ไขควงหกเหลี่ยม #T20 คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนตัวระบายความร้อนรูปตัว T จะคล้ายคลึงกัน

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรระวัง
การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อนต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคบริการของที่ได้รับการอบรมเท่านั้น
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ดูรายการโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการรองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven โปรเซสเซอร์ทั้งหมดบนแผงระบบต้องมีความเร็ว, จำนวนแกนประมวลผล และความถี่เดียวกัน

 • ก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นระดับล่าสุด ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

 • อุปกรณ์เสริมที่พร้อมใช้งานสำหรับระบบของคุณอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์เฉพาะ โปรดดู กฎการระบายความร้อน

 • ตัวระบายความร้อนมีความจำเป็นในการรักษาสภาพความร้อนที่เหมาะสมสำหรับโปรเซสเซอร์ อย่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ขณะที่ตัวระบายความร้อนถูกถอดออก

 • อย่าสัมผัสตรงบริเวณช่องเสียบโปรเซสเซอร์หรือหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ หน้าสัมผัสของช่องเสียบโปรเซสเซอร์นั้นเปราะบางมากและเสียหายได้ง่าย สิ่งปนเปื้อนบนหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ เช่น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

 • อย่าให้ครีมระบายความร้อนบนโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลดทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร้อน ครีมระบายความร้อนอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหาย เช่น ขั้วต่อไฟฟ้าในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ อย่าถอดฝาครอบครีมระบายความร้อนออกจากตัวระบายความร้อนจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น

ขั้นตอน

 1. ติดตั้งโปรเซสเซอร์
  รูปที่ 1. การติดตั้งโปรเซสเซอร์
  Processor installation

  1. เลื่อนตัวนำโปรเซสเซอร์ลงในโครงรางยึด
  2. ดันโครงรางยึดลงไปจนกว่าสลักสีน้ำเงินจะล็อคเข้าที่
  3. ปิดโครงล็อค
  4. ขันสกรูให้แน่นตามลำดับการติดตั้งที่แสดงอยู่บนโครงล็อค
  หมายเหตุ
  ใช้ไขควงที่ปลอดไฟฟ้าสถิตและตั้งค่าแรงบิดสูงสุดเป็น 14.0 ± 0.5 นิ้ว-ปอนด์
 2. ติดตั้งตัวระบายความร้อนมาตรฐานหรือประสิทธิภาพ
  หมายเหตุ
  สำหรับตัวระบายความร้อนตัวใหม่ จะมีการทาครีมระบายความร้อนที่ตัวระบายความร้อนไว้ก่อนแล้ว ถอดฝาครอบป้องกันและติดตั้งตัวระบายความร้อน
  1. จัดวางตัวระบายความร้อนให้ตรงกับรูสกรูบนแผ่นโปรเซสเซอร์ สกรูยึดบนตัวระบายความร้อนควรอยู่ตรงกับรูสกรูบนแผ่นโปรเซสเซอร์
  2. ขันสกรูยึดทั้งหมดให้แน่นสนิทตามลำดับการติดตั้งที่แสดงบนป้ายตัวระบายความร้อน
  3. (ขั้นตอนเสริม) ขันสกรูสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพ
  หมายเหตุ
  ใช้ไขควงที่ปลอดไฟฟ้าสถิตและตั้งค่าแรงบิดสูงสุดเป็น 14.0 ± 0.5 นิ้ว-ปอนด์
  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวระบายความร้อนมาตรฐาน
  Standard heat sink installation

  รูปที่ 3. การติดตั้งตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพ
  Performance heat sink installation

หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. หากมีโมดูลหน่วยความจำที่ต้องการติดตั้ง ให้ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ดู ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

 2. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube